share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

ترازوی متعادل(1)

ترازوی متعادل(1)

ریاضی

حل معادله جبری به کمک ترازو

Question

۳ سوال

برو به این چالش

share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

(8)آبی یا زرد؟

(8)آبی یا زرد؟

ریاضی

آشنایی با زوایا و مفاهیم آن‌ها

Question

۳ سوال

برو به این چالش

share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

(7) آبی یا زرد؟

(7) آبی یا زرد؟

الگو و عدد

آشنایی با زوایا و مفاهیم آن‌ها

Question

۳ سوال

برو به این چالش

share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

(6) آبی یا زرد؟

(6) آبی یا زرد؟

الگو و عدد

آشنایی با زوایا و مفاهیم آن‌ها

Question

۳ سوال

برو به این چالش

share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

(5)آبی یا زرد؟

(5)آبی یا زرد؟

الگو و عدد

آشنایی با زوایا و مفاهیم آن‌ها

Question

۳ سوال

برو به این چالش

share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

(4) آبی یا زرد؟

(4) آبی یا زرد؟

ریاضی

آشنایی با زوایا و مفاهیم آن‌ها

Question

۳ سوال

برو به این چالش

share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

(3)آبی یا زرد؟

(3)آبی یا زرد؟

الگو و عدد

آشنایی با زوایا و مفاهیم آن‌ها

Question

۳ سوال

برو به این چالش

share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

(2) آبی یا زرد؟

(2) آبی یا زرد؟

ریاضی

آشنایی با زوایا و مفاهیم آن‌ها

Question

۳ سوال

برو به این چالش

share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

(1)آبی یا زرد؟

(1)آبی یا زرد؟

الگو و عدد

آشنایی با زوایا و مفاهیم آنها

Question

۳ سوال

برو به این چالش

share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

شمارنده‌ها

شمارنده‌ها

ریاضی

بیان جبری مسئله و شمارنده اعداد

Question

۳ سوال

برو به این چالش

share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

ترازوی متعادل(1)

ترازوی متعادل(1)

ریاضی

حل معادله جبری به کمک ترازو

Question

۳ سوال

برو به این چالش

share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

(8)آبی یا زرد؟

(8)آبی یا زرد؟

ریاضی

آشنایی با زوایا و مفاهیم آن‌ها

Question

۳ سوال

برو به این چالش

share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

(7) آبی یا زرد؟

(7) آبی یا زرد؟

الگو و عدد

آشنایی با زوایا و مفاهیم آن‌ها

Question

۳ سوال

برو به این چالش

share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

(6) آبی یا زرد؟

(6) آبی یا زرد؟

الگو و عدد

آشنایی با زوایا و مفاهیم آن‌ها

Question

۳ سوال

برو به این چالش

share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

(5)آبی یا زرد؟

(5)آبی یا زرد؟

الگو و عدد

آشنایی با زوایا و مفاهیم آن‌ها

Question

۳ سوال

برو به این چالش

share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

(4) آبی یا زرد؟

(4) آبی یا زرد؟

ریاضی

آشنایی با زوایا و مفاهیم آن‌ها

Question

۳ سوال

برو به این چالش

share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

(3)آبی یا زرد؟

(3)آبی یا زرد؟

الگو و عدد

آشنایی با زوایا و مفاهیم آن‌ها

Question

۳ سوال

برو به این چالش

share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

(2) آبی یا زرد؟

(2) آبی یا زرد؟

ریاضی

آشنایی با زوایا و مفاهیم آن‌ها

Question

۳ سوال

برو به این چالش

share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

(1)آبی یا زرد؟

(1)آبی یا زرد؟

الگو و عدد

آشنایی با زوایا و مفاهیم آنها

Question

۳ سوال

برو به این چالش

share icon
stop time

زمان چالش به پایان رسیده

شمارنده‌ها

شمارنده‌ها

ریاضی

بیان جبری مسئله و شمارنده اعداد

Question

۳ سوال

برو به این چالش